Aim & Scope

Akademiden ve sanayiden bilim adamları, araştırmacılar ve mühendislerin kaliteli yayınlarla yeni gelişmeler ve uygulamalar hakkında iletişim kurmasını sağlamaktır.

 • Atık su yönetimi ve deniz kirliliği
 • Bilgisayar Destekli Dizayn ve Üretim (CAD/CAM) Teknikleri
 • Çok modlu taşımacılıkta verimlilik ve optimizasyon
 • Deniz araştırmaları ve teknolojisi ve bilgi sistemleri
 • Deniz politikaları,
 • Deniz rüzgar türbinleri
 • Deniz teknolojilerinde çevreci mevzuat ve eğitim
 • Deniz teknolojisi mühendislik yapıları ve görev tanımlaması,
 • Deniz Teknolojisi ve Oseanografi
 • Deniz ticareti ve ulaştırma politikalarının ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirilmesi
 • Deniz Ulaşımı ve Gemi İşletmeciliği
 • Denizde Güvenlik ve Uluslararası Kurallar
 • Gemi Dizaynı ve İnşaatı
 • Gemi İnşaatı ve İşletmeciliğinde Teşvik ve Finansman
 • Gemi İnşaatında Yeni Malzemeler
 • Gemi kökenli deniz kirliliğini azaltmak için geliştirilen yöntemler
 • Gemi Makinaları ve Donanımları
 • Gemi Mühendisliğinde Eğitim – Öğrenim
 • Gemi, açık deniz ve kıyı yapılarında çevreci yaklaşımlar
 • Matematiksel ve fiziksel modelleme
 • Özel amaçlı deniz terminalleri ve boru hatları
 • Özel Gemilerin Dizayn ve Üretimi
 • Planlama, tasarım ve uygulama esasları üzerinde çalışmalar yapmak
 • Savaş Gemileri
 • Su kalitesi, kirletici kaynaklar, kirlenmenin denetimi, tehlikeli katı ve sıvı atık yönetimi
 • Tersane tasarımı ve tersanelerde iş planlaması, tersane iş verimliliğinin arttırılması,
 • Tersane ve gemi söküm tesisleri için yer seçimi
 • Ulusal standart ve şartnamelerin oluşturulması
 • Uluslararası kuralların oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Uygulamalarda yasal ve çevresel boyutlar
 • Uzaktan algılama teknolojisinin ve coğrafik bilgi sistemlerinin deniz teknolojisi alanında kullanılması,
 • Yeni Üretim ve Onarım Teknikleri
 • Yenilenebilir enerji sistemleri (Dalga/akıntı enerjisi, rüzger enerjisi, güneş enerjisi)
 • Yüzer kıyı yapıları ve dalgakıranlar

88x31.png

Bu site ve içerisinde yayınlanan eserler Creative Commons AI 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
GiDB|DERGi, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.