Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Year 2020, Volume , Issue 19, 41 - 58, 16.09.2020

Abstract

Bu çalışmada Osmanlı donanmasında yer alan gemi tipleri ile bu gemilerin zamanla gelişim süreci ele alınmıştır. Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren kürekli gemilerle başlayan değişim süreci, yelkenli gemiler döneminin sonuna kadar incelenmiş, ayrıca değişim sürecindeki temel sebepler olan savaş, savunma, Akdeniz kültürü, değişimin fiziki ve sosyal sonuçları gibi konulara da değinilerek daha açıklayıcı hale getirilmeye çalışılmıştır. Gemi çeşitleri de resimleriyle ve gemi teknolojilerini takip etme kanallarıyla beraber ele alınarak, aralarında sebep sonuç ilişkileri kurulmuştur. Çalışmanın son kısmında ise Osmanlı’da sıkça gerçekleşen gemi kazaları sebep, sonuç ve mahiyetleriyle beraber değerlendirilerek kaza sonrası devlet tutumları ve protokolleri de incelenmiştir.

References

 • Aktepe, M. M. (1993). Çeşme Vak‘ası - TDV İslâm Ansiklopedisi. 9 Mayıs 2020 tarihinde https://islamansiklopedisi.org.tr/cesme-vakasi adresinden erişildi, 288-289.
 • Aydın, Y. A. (2007). Osmanlı Denizciliği (1700-1770). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 36-39.
 • Bostan, İ. (2000). İnebahtı Deniz Savaşı - TDV İslâm Ansiklopedisi. İslam Ansiklopedisi. 9 Mayıs 2020 tarihinde https://islamansiklopedisi.org.tr/inebahti-deniz-savasi adresinden erişildi, 287- 289.
 • Bostan, İ. (2015). Kadırga’dan Kalyon’a (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisi’nin Değişimi). Osmanlı Araştırmaları, 24(24), 67-83
 • Bostan, İ. (2017). Osmanlı Akdenizi. İstanbul: Küre Yayınları, 300.
 • Bostan, İ. Özbaran, S., Arıkan, Z. ve Sancar, L. (2009). Türk Denizcilik Tarihi. Kasımpașa, İstanbul: Deniz Yayınevi Müdürlüğü, 326-332.
 • Deniz Müzesi Komutanlığı—Tarihi Kadırga. (t.y.). 29 Nisan 2020 tarihinde https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/2 adresinden erişildi.
 • Girit - TDV İslâm Ansiklopedisi. (t.y.). 30 Nisan 2020 tarihinde https://islamansiklopedisi.org.tr/girit adresinden erişildi.
 • Güleryüz, A. (2004). Kadırgadan Kalyona Osmanlıda Yelken—Mikyas-ı sefain = Ottoman Sailing Ships From Galleys To Galleons And Particulars Of Ships And Their Equipment. Beyoğlu-İstanbul: Denizler Kitabevi, 31-63
 • Gümüş, Ş. Ö. (2012). Osmanlı Deniz Ticaretinde Hukuki Bir Sorun: Kaza Yapan Geminin Malları. Folklor/Edebiyat, (71), 113-126.
 • Kâtib Çelebi ve Gökyay, O. Ş. (2007). Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan: (Tuhfetü’lkibâr fî esfâri’l-bihâr). İstanbul: Kabalcı, 182-184.
 • Kocaoğlu, B. (2019). Osmanlı Devleti’nde Gemi Kazaları ve Devletin Kazalara Müdahale Usulleri (1763-1856). Tarih ve Gelecek Dergisi, 5(2), 189-198.
 • Mahmud Raif, Mahmud Raif, Beydilli, K. ve Şahin, İ. (2001). Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd’e Dâir Eseri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 231
 • Özdemir, Ş. (2006). Osmanlı Denizciliğinde Gemi Kazaları ve Dalışlar. OTAM(Ankara), 366-368 The Battle of Lepanto, 7 October 1571—National Maritime Museum. (t.y.). 9 Mayıs 2020 tarihinde https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/11753.html adresinden erişildi.
 • Turna, İ. ve Pı̇rı̇m, A. E. (2015). Çektirme Gemisinin Tarihi Ve Dönemin Ticari Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Bir İnceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 5(12), 119-135.
 • Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. (t.y.). 7 Mayıs 2020 tarihinde https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=480&dil=1 adresinden erişildi.
 • Uzunc̦arșılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 459-462
 • Zorlu, T. (2014). Osmanlı ve Modernleşme: III. Selim Dönemi Osmanlı Denizciliği. İstanbul: Timaş Yayınları, 21-35
 • Zorlu, T. (2016). Modernleşme Döneminde Osmanlı Deniz Teknolojisi ve Tersane-i Amire. İstanbul, 4,35.

Year 2020, Volume , Issue 19, 41 - 58, 16.09.2020

Abstract

References

 • Aktepe, M. M. (1993). Çeşme Vak‘ası - TDV İslâm Ansiklopedisi. 9 Mayıs 2020 tarihinde https://islamansiklopedisi.org.tr/cesme-vakasi adresinden erişildi, 288-289.
 • Aydın, Y. A. (2007). Osmanlı Denizciliği (1700-1770). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 36-39.
 • Bostan, İ. (2000). İnebahtı Deniz Savaşı - TDV İslâm Ansiklopedisi. İslam Ansiklopedisi. 9 Mayıs 2020 tarihinde https://islamansiklopedisi.org.tr/inebahti-deniz-savasi adresinden erişildi, 287- 289.
 • Bostan, İ. (2015). Kadırga’dan Kalyon’a (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisi’nin Değişimi). Osmanlı Araştırmaları, 24(24), 67-83
 • Bostan, İ. (2017). Osmanlı Akdenizi. İstanbul: Küre Yayınları, 300.
 • Bostan, İ. Özbaran, S., Arıkan, Z. ve Sancar, L. (2009). Türk Denizcilik Tarihi. Kasımpașa, İstanbul: Deniz Yayınevi Müdürlüğü, 326-332.
 • Deniz Müzesi Komutanlığı—Tarihi Kadırga. (t.y.). 29 Nisan 2020 tarihinde https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/content/2 adresinden erişildi.
 • Girit - TDV İslâm Ansiklopedisi. (t.y.). 30 Nisan 2020 tarihinde https://islamansiklopedisi.org.tr/girit adresinden erişildi.
 • Güleryüz, A. (2004). Kadırgadan Kalyona Osmanlıda Yelken—Mikyas-ı sefain = Ottoman Sailing Ships From Galleys To Galleons And Particulars Of Ships And Their Equipment. Beyoğlu-İstanbul: Denizler Kitabevi, 31-63
 • Gümüş, Ş. Ö. (2012). Osmanlı Deniz Ticaretinde Hukuki Bir Sorun: Kaza Yapan Geminin Malları. Folklor/Edebiyat, (71), 113-126.
 • Kâtib Çelebi ve Gökyay, O. Ş. (2007). Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan: (Tuhfetü’lkibâr fî esfâri’l-bihâr). İstanbul: Kabalcı, 182-184.
 • Kocaoğlu, B. (2019). Osmanlı Devleti’nde Gemi Kazaları ve Devletin Kazalara Müdahale Usulleri (1763-1856). Tarih ve Gelecek Dergisi, 5(2), 189-198.
 • Mahmud Raif, Mahmud Raif, Beydilli, K. ve Şahin, İ. (2001). Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd’e Dâir Eseri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 231
 • Özdemir, Ş. (2006). Osmanlı Denizciliğinde Gemi Kazaları ve Dalışlar. OTAM(Ankara), 366-368 The Battle of Lepanto, 7 October 1571—National Maritime Museum. (t.y.). 9 Mayıs 2020 tarihinde https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/11753.html adresinden erişildi.
 • Turna, İ. ve Pı̇rı̇m, A. E. (2015). Çektirme Gemisinin Tarihi Ve Dönemin Ticari Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Bir İnceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 5(12), 119-135.
 • Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. (t.y.). 7 Mayıs 2020 tarihinde https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=480&dil=1 adresinden erişildi.
 • Uzunc̦arșılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 459-462
 • Zorlu, T. (2014). Osmanlı ve Modernleşme: III. Selim Dönemi Osmanlı Denizciliği. İstanbul: Timaş Yayınları, 21-35
 • Zorlu, T. (2016). Modernleşme Döneminde Osmanlı Deniz Teknolojisi ve Tersane-i Amire. İstanbul, 4,35.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Marine
Journal Section Research Articles
Authors

Mustafa ÇIRPAN This is me
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date September 16, 2020
Application Date September 16, 2020
Acceptance Date September 20, 2021
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 19

Cite

Bibtex @research article { gidb880818, journal = {GİDB Dergi}, issn = {}, eissn = {2564-758X}, address = {İsatnbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Maslak/İstanbul}, publisher = {İstanbul Technical University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {41 - 58}, doi = {}, title = {OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {Çırpan, Mustafa} }
APA Çırpan, M. (2020). OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER . GİDB Dergi , (19) , 41-58 . Retrieved from http://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/60341/880818
MLA Çırpan, M. "OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER" . GİDB Dergi (2020 ): 41-58 <http://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/60341/880818>
Chicago Çırpan, M. "OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER". GİDB Dergi (2020 ): 41-58
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER AU - Mustafa Çırpan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - GİDB Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 58 VL - IS - 19 SN - -2564-758X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GİDB Dergi OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER %A Mustafa Çırpan %T OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER %D 2020 %J GİDB Dergi %P -2564-758X %V %N 19 %R %U
ISNAD Çırpan, Mustafa . "OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER". GİDB Dergi / 19 (September 2020): 41-58 .
AMA Çırpan M. OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. GİDB Dergi. 2020; (19): 41-58.
Vancouver Çırpan M. OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. GİDB Dergi. 2020; (19): 41-58.
IEEE M. Çırpan , "OSMANLI DEVLETİ’NDE GEMİ TİPLERİ VE GEMİ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER", GİDB Dergi, no. 19, pp. 41-58, Sep. 2020

88x31.png

Bu site ve içerisinde yayınlanan eserler Creative Commons AI 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
GiDB|DERGi, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.