Ethical Principles and Publication Policy

  1. GiDBDERGi'nin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Senede 4 sayı olarak internet üzerinden yayımlanır.
  2. Bütün makaleler GiDBDERGi'nin internet sitesinde verlen şablona uygun olarak gönderilmelidir.
  3. Yayınlar 2 kişilik hakem heyeti incelemesinden geçirildikten sonra yayınlanmasına/reddedilmesine karar verilir.
  4. Aday makaleler, daha önce yayımlanmamış olmalı, halihazirda başka bir dergiye de yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  5. Yazarlar, editörler ve hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlar bildirmelidir.
  6. Yazar isimleri listesi, çalışmaya büyük oranda katkı sağlayan isimleri barındırmalıdır.
  7. Gönderen yazar, diğer yazarlardan izin almış olmalıdır.
  8. İnceleme aşamasında yazarlar gönderilen e-postalara cevap vermelidir. Cevap alınamaması durumunda, makale bir sonraki sayıya ertelenir.
  9. Eğer varsa kaynak sağlanan kurum ve kişiler makalede belirtilmelidir.
  10. Makaleler yayımlandığı andan itibaren geri dönülemeyecek şekilde Creative Commons BY lisansı hükümlerine tabiidir.

88x31.png

Bu site ve içerisinde yayınlanan eserler Creative Commons AI 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
GiDB|DERGi, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.