Page 1 - 07
P. 1

Sayı: 7 Yıl: 2016

                        İÇİNDEKİLER         3
                                      15
AlperkZİHNİOĞLUkvekYrd.kDoç.kDr.kYalçınkÜNSANk               33
GEMİLER İÇİN YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMLER                  49
k
AtaolkTUNÇER,kGökhankTanselkTAYYARkandkYalçınkÜNSANk
INTERCEPTOR DESIGN AND CONTROL FOR THE HIGH SPEED CRAFT

DenizkÖZTÜRKkandkHakankAKYILDIZk
FAULT TOLERANT CONTROL OF ROTOR SWING STABILIZER SYSTEM USING FMEA METHOD

DevrimkBülentkDANIŞMANk
ATA NUTKU MODEL DENEY TANKI ÇEKME DENEYLERİ İÇİN MODEL İMALAT SÜRECİ
   1   2   3   4   5   6