Year 2019, Volume , Issue 14, Pages 29 - 40 2019-04-01

TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Bahtiyar DANACI [1] , Şebnem HELVACIOĞLU [2] , Emin KORKUT [3]


Companies aim reducing their costs and entering the market with competitive prices in order to reach growth target and increase the market share. This need was one of the reasons of why the concept of supply chain management came to be in the production and service sectors. The advances in methodology correlating with the increase of material flow brought with them the increasing need for supply chain management, especially in shipyards. The purchasing, processing or outright delivering the goods from the supplier are responsibilities that rely on the shoulders of the supply chain management. Shipyards prioritize supplying the goods as quickly as possible at the best rates available in order for the firm to cut costs with supply chain management. In this study, the goal is to portray the responsibilities, and targets of operation of the supply chain management within shipyards
Firmalar, büyüme hedeflerine ulaşabilmek ve pazardaki paylarını arttırabilmek amacıyla, gider kalemlerinin maliyetini düşürmek ve pazara daha uygun fiyatlarla girebilmek adına üretim maliyetlerini en uygun seviyeye çekmeyi hedeflerler. Bu hedefe ulaşmak için ortaya çıkan tedarik zinciri yönetimi kavramı, üretim ve hizmet sektörleri de dâhil birçok alanda kullanılmaya başlamıştır. Tersanelerde, özellikle yeni kurallar ve gelişmeler nedeni ile kullanılan malzeme ve ekipmanlarda ki artış tedarik zinciri yönetimi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bir malzemenin satın alınıp işlenerek veya doğrudan gemide kullanılmasına kadar geçen süreç, tedarik zinciri yönetiminin konusudur. Tedarik zinciri yönetimi ile tersaneler, malzemeleri üretim planlamasını aksatmayacak şekilde kısa zamanda ve uygun fiyata satın almayı hedeflerler. Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminin tersanelerde işleyişini, sorumluluklarını ve hedeflerini aktarmak amaçlanmıştır
  • Fleischer M., Kohler R., Lamb T., Bongiorni H. B. ve Tupper N., 1999, SHIPBUILDING SUPPLY CHAIN INTEGRATION PROJECT, Final Report, MANTECH Contract # F33615-96-C-5511
  • Ganeshan R. ve Harrison T. P., 1995, An introduction to supply chain management, Department of Management Science and Information Systems, 5, 1-7.
  • Özkök M., 2010, TERSANE VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: GEMİ İNŞAATINDA MODERN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE BELİRSİZLİK SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Tari İ., 2014, DÜNYADA GEMİ BAKIM-ONARIM SEKTÖRÜ ve GEMİ BAKIM- ONARIMININ EKONOMİK MALİYETİNİN MODELLENMESİ, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Terzi C ve Callejas J. F., 2013, REVIEW OF LONG-TERM AGREEMENTS IN PROCUREMENT IN THE UNITED NATIONS SYSTEM, Geneva, United Nations
  • Umble E. J., Haft R. R., Umble M. M., 2003, Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors, European Journal of Operational Research, 241-257
  • URL-1 Eymen U. E., Tedarik Yönetimi Zinciri e-kitap, https://kisi.deu.edu.tr/ozkan.tutuncu/TedarikZinciriYonetimi.pdf, görüntüleme 04.01.2019
  • URL-2, Odabaşı A. Y., Tersane Organizasypnu Ders Notları, https://web.itu.edu.tr/~ytemel/files/week11.pdf, görüntüleme 05.01.2019
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bahtiyar DANACI
Institution: * İstanbul Teknik Üniversitesi

Author: Şebnem HELVACIOĞLU
Institution: * İstanbul Teknik Üniversitesi

Author: Emin KORKUT
Institution: * İstanbul Teknik Üniversitesi

Dates

Application Date : June 11, 2021
Acceptance Date : June 11, 2021
Publication Date : April 1, 2019

Bibtex @ { gidb717424, journal = {GİDB Dergi}, issn = {}, eissn = {2564-758X}, address = {İsatnbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Maslak/İstanbul}, publisher = {İstanbul Technical University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {29 - 40}, doi = {}, title = {TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Danacı, Bahtiyar and Helvacıoğlu, Şebnem and Korkut, Emin} }
APA Danacı, B , Helvacıoğlu, Ş , Korkut, E . (2019). TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ . GİDB Dergi , (14) , 29-40 . Retrieved from http://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/53664/717424
MLA Danacı, B , Helvacıoğlu, Ş , Korkut, E . "TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ" . GİDB Dergi (2019 ): 29-40 <http://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/53664/717424>
Chicago Danacı, B , Helvacıoğlu, Ş , Korkut, E . "TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ". GİDB Dergi (2019 ): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AU - Bahtiyar Danacı , Şebnem Helvacıoğlu , Emin Korkut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - GİDB Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - IS - 14 SN - -2564-758X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GİDB Dergi TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ %A Bahtiyar Danacı , Şebnem Helvacıoğlu , Emin Korkut %T TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ %D 2019 %J GİDB Dergi %P -2564-758X %V %N 14 %R %U
ISNAD Danacı, Bahtiyar , Helvacıoğlu, Şebnem , Korkut, Emin . "TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ". GİDB Dergi / 14 (April 2019): 29-40 .
AMA Danacı B , Helvacıoğlu Ş , Korkut E . TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. GİDB Dergi. 2019; (14): 29-40.
Vancouver Danacı B , Helvacıoğlu Ş , Korkut E . TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. GİDB Dergi. 2019; (14): 29-40.
IEEE B. Danacı , Ş. Helvacıoğlu and E. Korkut , "TERSANELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ", GİDB Dergi, no. 14, pp. 29-40, Apr. 2019

Authors of the Article
Bahtiyar DANACI [1]
Şebnem HELVACIOĞLU [2]
Emin KORKUT [3]