Year 2015, Volume , Issue 01, Pages 3 - 12 2015-03-01

1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Reşat BAYKAL [1]


Osmanlı döneminde eğitim kurumları, Sanayi öncesi bir imparatorluğun gereksinimleri ve olanaklarına uygun olarak oluşmuştu. Bu toplumda çocukların eğitiminde, daha çok dini olanaklardan yararlanmaya yönelik “sıbyan mektepleri” ya da “mahalle okulları” bir yana bırakılırsa, daha çok dini yönetici ve din adamlarını yetiştirmeye yönelik “medreseler” ve devlet görevlilerini yetiştiren “Enderun okulları” vardı. Tanzimat öncesi Osmanlı toplumunda iki aydın grubu; medreseden yetişen “ulema” ile tekkelerden gelen “veliler” oluşturuyordu. Osmanlı yönetimi, modernleşme sürecinin başlangıcında Mühendishane, Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye ve benzeri yükseköğretim okullarına kavuşmuştur. Bu dönemde üniversite kavramının gündeme gelmesi olanaksızdı. Çünkü üniversiteden söz edilebilmesi için, bir eğitim altyapısının oluşması ve belirli bir birikimin sağlanmış olması gerekirdi. O dönemde henüz böyle bir ortam yoktu. Bu nedenle Türkiye’de 1933 yılına kadar üniversite yerine “Darülfünun” sözcüğü kullanılmıştır.
 • Editörler: Aras N.K., Dölen E. ve Bahadır O. (2007), “Türkiye’de Üniversite Anlayışının
 • Gelişimi 1861-1961” Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları Sıra No: 15, Yeni Reform Matbaacılık-Ankara
 • Widmann, H. (1973), “Exil und Bildungshilfe-Atatürk Üniversite Reformu”
 • Çeviri: Prof.Dr.aykut Kazancıgil ve Dr.Serpil Bozkurt – 1981, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
 • Tıp Fakültesi Özel Seri 3 - İstanbul Ünlü, R. (2000), “Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinin Tarihçesi”, Yedinci Askeri Tarih
 • Semineri Bildirileri-1, Genelkurmay Basımevi, Ankara Aksoydan, A.S. (1973), “Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinin Tarihçesi”, Deniz
 • Kuvvetleri Dergisi, Temmuz 1973, Cilt 75, Sayı 482
 • Çeçen, K. (1988), “Hüseyin Tevfik Paşa ve Linear Algebra”, İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi
 • Araştırma Merkezi, Yayın No: 5, İstanbul Kaçar, M. ve Bir, A. (2008), “Mühendishane’den İstanbul Teknik Üniversitesine Kısa
 • Mühendislik Tarihimiz”, “Bilgiye Yatırım Birlikteliğinin Gücü”, İTÜ Rektörlüğü, Sayı 1639
 • Punto Baskı Çözümler, İstanbul Eronat, C.Y. (1988), “Hürriyet gene Hürriyet II. Cilt”, T.C. Kültür Bakanlığı
 • Yayınları/2094, Kültür Eserleri Dizisi/220” Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara
 • Çoker, F. (1973), “Bahriye Mektebimiz”, Deniz Harp Okulu ve Lisesi’nin 200. Yılı, Dz.K.K. Basımevi-Ankara
 • İşipek, A.R. (2009), “Cezayirli Gazi Hasan Paşa”, Deniz Basımevi Müdürlüğü, Kasımpaşa – İstanbul
 • Karaca, M. (2013), “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz”, 2. Basım
 • Sayfa 49-70 ve 81-88, Cenkler Matbaacılık Amb. San. Ltd. Şti., İstanbul Çeçen, K. (1990), İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kısa Tarihçesi”, İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Aratırma Merkezi, Yayın No: 7
 • Şengör, A.M.C. (1987), “Mühendishane’den Teknik Üniversite’ye İTÜ nün Geçmişinde
 • Bir Gezinti”, İTÜ den Haberler, Sayı: 19-1987, Sayfa 16-27, İstanbul
 • İşipek, A.R. (2005), “Çeşme Deniz Savaşları ve Sonuçları” Türk Denizcilik Tarihi Cilt 2 sayfa 51-61, Deniz Basımevi Müdürlüğü, İstanbul
 • Uluçay, C. ve Kartekin, E. (1958), “Yüksek Mühendis Okulu”, Berksoy Matbaası, İstanbul
 • Kafescioğlu, R. (2010), “Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne
 • Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılar”, YEM Yayın – İstanbul Eken, A. (2013), “Ord.Prof.Ata Nutku – Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik
 • Eğitiminin Önderi”, İTÜ Vakfı Yayını, Cenkler Matbaası – İstanbul Baykal, R. (2014), “Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin Tarihçesi”, TMMOB
 • Gemi Mühendisleri Odası 60. Yıl Sempozyumu 11 Aralık 2014 Kartal – İstanbul
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Reşat BAYKAL
Institution: İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Dates

Application Date : June 15, 2021
Acceptance Date : June 15, 2021
Publication Date : March 1, 2015

Bibtex @ { gidb717551, journal = {GİDB Dergi}, issn = {}, eissn = {2564-758X}, address = {İsatnbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Maslak/İstanbul}, publisher = {İstanbul Technical University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {3 - 12}, doi = {}, title = {1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ}, key = {cite}, author = {Baykal, Reşat} }
APA Baykal, R . (2015). 1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ . GİDB Dergi , (01) , 3-12 . Retrieved from https://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/53677/717551
MLA Baykal, R . "1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ" . GİDB Dergi (2015 ): 3-12 <https://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/53677/717551>
Chicago Baykal, R . "1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ". GİDB Dergi (2015 ): 3-12
RIS TY - JOUR T1 - 1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ AU - Reşat Baykal Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - GİDB Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 12 VL - IS - 01 SN - -2564-758X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GİDB Dergi 1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ %A Reşat Baykal %T 1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ %D 2015 %J GİDB Dergi %P -2564-758X %V %N 01 %R %U
ISNAD Baykal, Reşat . "1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ". GİDB Dergi / 01 (March 2015): 3-12 .
AMA Baykal R . 1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. GİDB Dergi. 2015; (01): 3-12.
Vancouver Baykal R . 1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. GİDB Dergi. 2015; (01): 3-12.
IEEE R. Baykal , "1773’den GÜNÜMÜZE İTÜ’de GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ", GİDB Dergi, no. 01, pp. 3-12, Mar. 2015