GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ

Serhat ŞENOL [1]


Taking into account that the international trade largely depends on maritime transportation, serious steps need to be taken to prevent air pollution due to exhaust gas emissions on ships and to develop new models based on alternative propulsion systems. The expanding volume of trade with every passing year leads to increased emissions in maritime transport. Steps should be taken within the framework of legal legislation to reduce emissions of harmful gas by analyzing the negative effects of exhaust emissions on the environment and human health. The development of alternative systems based on renewable energy sources around the world should lead to new generation of designs in which emission values are reduced in the main machinery and power systems of ships. In this study, it is aimed to raise awareness in the maritime sector and develop environmental awareness based on the energy efficiency of ships.
Uluslararası ticaretin büyük oranda denizyolu taşımacılığı ile yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda gemilerdeki egzoz gazı emisyonlarına bağlı hava kirliliğinin önlenmesi ve alternatif sevk sistemlerine dayalı yeni modeller geliştirilmesi noktasında ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Küresel anlamda her geçen yıl genişleyen ticaret hacmi, deniz taşımacılığında gemi kökenli emisyon artışına sebebiyet vermiştir. Egzoz emisyonlarının çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri iyi tahlil edilerek zararlı gaz salınımlarının azaltılması bakımından yasal mevzuat çerçevesinde adımlar atılması gerekmektedir. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı alternatif sistemlerin geliştirilmesi, gemilerin ana makine ve güç sistemlerinde emisyon değerlerinin düşürüldüğü yeni nesil tasarımlara öncülük etmelidir. Bu çalışmada gemilerdeki enerji verimliliğinden yola çıkılarak denizcilik sektöründe farkındalık yaratılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 • [1] Küresel Denizcilik Devrimi: IMO 2020 Dönemi Başladı. https://www.globelinkunimar.com/kuresel-denizcilik-devrimi-imo-2020-donemi-basladi (Erişim: 07.04.2020)
 • [2] Kılıç İ., Ünal A. (2015). Kara ve Deniz Konteyner Taşımacılığında Egzoz Gazı Emisyon Değerlerinin Karşılaştırılması: Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı., Türkiye.
 • [3] Samosir, D.H., Markert, M. and Busse, W. (2017). The technical and business analysis of using shore power connection in the port of Hamburg. Jurnal Teknik ITS, 5 (2).
 • [4] Bouman, E. A., Lindstad, E., Rialland, A. I. ve Strømman, A. H. (2017). State-of-the-art technologies, measures, and potential for reducing GHG emissions from shipping – A review. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 52, 408–421. doi:10.1016/j.trd.2017.03.022.
 • [5] IMO. (2015). Investigation of appropriate control measures (abatement technologies) to reduce Black Carbon emissions from international shipping. http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Ai r%20pollution/Black%20Carbon.pdf (Erişim: 10.04.2020)
 • [6] IMO. (2008). Revised MARPOL Annex VI: Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships and NOx Technical Code 2008.
 • [7] Durmaz, M. (2015). Bir Feribottan Yayılan Egzoz Emisyonlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [8] Ayhan, V. (2009). Bir Dizel Motoruna Buhar Enjeksiyonunun NOx ve İs Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • [9] Pulkrabek, W.W. (2004). Engineering fundamentals of the internal combustion engine. Pearson Prentice-Hall, 2.
 • [10] Uçar, F.O. (2014). Samsun İli Limanlarına Gelen Gemilerin Oluşturduğu Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi ve Çevresel Etkileri, Denizcilik Uzmanlık Tezi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara.
 • [11] Talay, C.Y. (2017). Gemilerden Kaynaklanan Emisyonlar Kapsamında IMO ve AB Gereklilikleri, Türk Loydu, İstanbul. https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/SektorelEgitim/GemilerdenKayn
 • [12] Taşdemir, Y. (2002). Bursa’da kükürt dioksitten kaynaklanan hava kirliliği. Ekoloji Çevre Dergisi, 11(42), 12-15.
 • [13] Ergin, S. (2011). Gemi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Projesi Sonuç Raporu.
 • [14] Light, A.D.S. (2008). Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Hakkında Yasal Düzenlemeler ve Değerlendirilmeler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 65-73
 • [15] Safa, A. ve Çelebi, U.B. (2011). Greenship: new ideas for environmentally friendly ships. MARTEC 2011-1st International Conference on Maritime Technology and Engineering, Lizbon, Portekiz.
 • [16] NRDC (Natural Resources Defense Council), (2004). Harboring Pollution Strategies to Clean Up U.S. Ports, by the Natural Resources Defense Council. New York.
 • [17] Saraçoğlu, H. (2010). İzmir Limanına Gelen Gemilerin Oluşturduğu Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi ve Çevresel Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [18] Sayın, C., Uslu, K. and Çanakçı, M. (2008). Influence of injection timing on the exhaust emissions of a dual-fuel ci engine. Renewable Energy, 33(6), 1314-1323.
 • [19] Kaya, A.Y., Erginer, K.E. (2017). Gemilerde enerji verimliliğini sağlama ve sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik uygulamalar: bir odak grup çalışması. 2(9), 212-233.
 • [20] IMO. (2018). Note by the International Maritime Organization to the UNFCCC Talanoa Dialogue, (International Maritime Organisation), 27. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/250_IMO%20submission_Talanoa%20Dialogue_A pril%202018.pdf (Erişim: 10.04.2020)
 • [21] Chen, L., Yip, T.L. and Mou, J. (2018). Provision of emission control area and the ımpact on shipping route choice and ship emissions. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 58, 280- 291.
 • [22] Dünya Genelinde Yakıt Değişimi-Küresel Sülfür Limiti. http://www.dfds.com.tr/dunyagenelinde-yakit-degisimi-kuresel-sulfur-limiti/tr/2454 (Erişim: 16.04.2020)
 • [23] Çevik, Ü. (2004). Uluslararası Denizcilik Sözleşmesi, İstanbul, sh.228 vd.
 • [24] Altaş, İ.H., Mengi, O.Ö., Yanmaz, K. (2016). Güneş Paneli ve Yakıt Pili Karma Temiz Enerji Sisteminde Beş Seviyeli BMD’li STATCOM, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 6(14), 30-44.
 • [25] Norwegian parliament adopts zero-emission regulations in World Heritage fjords. https://whc.unesco.org/en/news/1824 (Erişim: 21.04.2020)
 • [26] Yiğit, K. (2018). Gemi Teknolojisinde Alternatif Enerji Sistemlerinin Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi, 214, 5-18.
 • [27] Güneş Yelkenli Yeşil Gemi Aquarius. https://www.ecomarinepower.com/en/aquarius-ecoship (Erişim: 28.03.2020)
 • [28] Aydın, S., Ekmen, M., Ünvar, S., Yılmaz, A. (2017). Yakıt Pili Teknolojisi, Technological Applied Sciences (NWSATAS), 12(4):185-192.
 • [29] Pospiech, P., Shore Power Supply for Stena-Ferries in Gothenburg and Rotterdam, Maritime http://articles.maritimepropulsion.com/article/Shore-Power-Supply-for-Stena-Ferriesin-Gothenburg-and-Rotterdam51595.aspx (Erişim 05.04.2020)
 • [30] Danışman, İ.K. (2012). Türkiye’de Liman Çevre Yönetimi ile İlgili Düzenlemeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2), 69-87.
 • [31] Yakıt Pili. https://www.tespam.org/yakit-pili/ (Erişim: 12.04.2020)
 • [32] DNV-GL. Study on the use of fuel cells in shipping. http://www.emsa.europa.eu/emsahomepage/2-news-a-press-centre/news/2921-emsa-study-on-the-use-of-fuel-cells-inshipping.html (Erişim: 14.04.2020)
 • [33] Çetinkaya, M., Karaosmanoğlu, F. (2003). Yakıt Pilleri. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 18- 30.
 • [34] ABB/Ballard zero emission fuel cells could replace shore power requirements for ships. https://www.ajot.com/premium/ajot-abb-ballard-zero-emission-fuel-cells-could-replace-shorepower-requirements-for-ships (Erişim: 05.04.2020)
 • [35] Acar, M., Üçgül, İ. ve Şenol, R. (2006). Yakıt Pili Teknolojisindeki Gelişmeler ve Taşıtlara Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Mühendis ve Makine Dergisi, 37-50.
 • [36] Auxilia Electric Propulsion to redefine hybrid with the launch of a brand new marine hybrid kit at METS. https://www.nautechnews.it/2019/11/13/auxilia-electric-propulsion-toredefine-hybrid-with-the-launch-of-a-brand-new-marine-hybrid-kit-at-mets/ (Erişim: 11.04.2020)
 • [37] Yolcu Gemilerinde Yakıt Hücresi Teknolojisi. https://www.cemreshipyard.com/tr/articles/yolcu-gemilerinde-yakit-hucresi-teknolojisi (Erişim: 13.04.2020)
 • [38] OECD. (2019). Maritime Subsidies: Do They Provide Value for Money?, International Transport Forum.
 • [39] LNG As Ship Fuel. (2013). Effects on Ship Design, Operations and Supporting Infrastructure, New Technologies for the Marine Highway TRB – Marine Highways Committee.
 • [40] Market addresses risks of gas as fuel for ship engines. https://www.seanews.com.tr/marketaddresses-risks-of-gas-as-fuel-for-ship-engines/120104/ (Erişim: 16.04.2020)
 • [41] Tatlı, S. (2015). Gemi Yakıtı Olarak LNG Kullanımı, Tersane Dergisi, 28-38.
 • [42] Geertsma, R. D., Negenborn, R. R., Visser, K., & Hopman, J. J. (2017). Design and control of hybrid power and propulsion systems for smart ships: A review of developments, Applied Energy, vol. 194, 30-54.
 • [43] Guerrero, J.M., Mutarraf, M.U., Niazi, K.A.K., Terriche, Y., Vasquez, J.C. (2018). Energy Storage Systems for Shipboard Microgrids—A Review, Energies, 11, 3492.
 • [44] MTU Hybrid marine. Talking with Ramoli and Kohl. https://www.dieselinternational.com/alternatives/mtu-hybrid-marine-the-final-thoughts/ (Erişim: 17.03.2020)
 • [45] DNV-GL. (2014). LNG As Ship Fuel: The Future Today. https://www.dnvgl.com/news/new-dnv-gl-report-lng-as-ship-fuel-the-future-today-4685 (Erişim: 22.04.2020)
 • [46] New Wasaline ferry combines LNG, battery and sensor technologies. https://www.dnvgl.com/expert-story/maritime-impact/New-Wasaline-ferry-combines-LNGbattery-and-sensor-technologies.html (Erişim: 31.03.2020)
 • [47] Deniz Ticaret Odası. (2020). Dosya: 2019’dan 2020’ye Denizcilik Sektörü, Deniz Ticareti Dergisi. https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/DenizTicaretiDergisi/ocak_2020. pdf (Erişim: 01.05.2020)
Primary Language tr
Subjects Engineering, Marine
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Serhat ŞENOL
Institution: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 9, 2020
Acceptance Date : June 25, 2021
Publication Date : June 9, 2020

Bibtex @research article { gidb880732, journal = {GİDB Dergi}, issn = {}, eissn = {2564-758X}, address = {İsatnbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Maslak/İstanbul}, publisher = {İstanbul Technical University}, year = {2020}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ}, key = {cite}, author = {Şenol, Serhat} }
APA Şenol, S . (2020). GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ . GİDB Dergi , (18) , . Retrieved from https://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/60340/880732
MLA Şenol, S . "GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ" . GİDB Dergi (2020 ): <https://gidbdergi.itu.edu.tr/en/pub/issue/60340/880732>
Chicago Şenol, S . "GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ". GİDB Dergi (2020 ):
RIS TY - JOUR T1 - GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ AU - Serhat Şenol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - GİDB Dergi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - 18 SN - -2564-758X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GİDB Dergi GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ %A Serhat Şenol %T GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ %D 2020 %J GİDB Dergi %P -2564-758X %V %N 18 %R %U
ISNAD Şenol, Serhat . "GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ". GİDB Dergi / 18 (June 2020): - .
AMA Şenol S . GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ. GİDB Dergi. 2020; (18): -.
Vancouver Şenol S . GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ. GİDB Dergi. 2020; (18): -.
IEEE S. Şenol , "GEMİ KÖKENLİ EMİSYONLARA DAYALI ALTERNATİF SEVK SİSTEMLERİ", GİDB Dergi, no. 18, Jun. 2020