Yıl 2017, Cilt , Sayı 10, Sayfalar 35 - 52 2017-12-01

YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Uğursal DEMİR [1] , Yalçın ÜNSAN [2]


Optimization is a title mathematically resolved in the solution phases of function problems. In general, the goal is to derive the optimal solution at the boundary between the specified minimum and / or maximum points of the function. Optimization techniques used in reaching solution today; It is used in many computer programs like "Matlab, Sage, Scilab, Freemat, Maxima". The optimization heading used in this article is a definition that meets concrete solutions that ship engineer discipline often uses in boat design, shipyard organization and boat production. Optimization applications in engineering design are examined; Basic optimization techniques used in forming mathematical algorithm by introducing word definitions, optimization techniques applied in boat forms are presented. The engineering optimization applications applied on the yacht were also examined in detail in this study
Optimizasyon, matematiksel olarak fonksiyon problemlerinin çözüm aşamalarında karşımıza çıkan bir başlıktır. Genel anlamda amaç fonksiyonunun belirli minimum ve/ya maksimum noktaları arasındaki sınırlarda en uygun çözümü türetmektir. Çözüme ulaşmada kullanılan optimizasyon teknikleri günümüzde; “Matlab, Sage, Scilab, Freemat, Maxima” gibi birçok bilgisayar programında kullanılmaktadır. Bu makale kapsamında kullanılan optimizasyon başlığı ise, gemi mühendisliği disiplininin tekne dizaynı, tersane organizasyonu ve tekne üretimi sürecinde sıklıkla kullandığı, somut çözümleri karşılayan bir tanımdır. Mühendislik dizaynında optimizasyon uygulamaları incelenirken; kelime tanımından başlanarak, matematiksel algoritma oluşturmada kullanılana temel optimizasyon teknikleri tanıtılmış akabinde tekne formlarında yapılmakta olan optimizasyon uygulamaları sunulmuştur. Yatlarda uygulanan mühendislik optimizasyon uygulamaları ise bu çalışma kapsamın da ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir
 • Popper K. R., 1963. “Tahminler ve Çürütmeler”, 87-88
 • “Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük” , http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts& arama=kelime&guid=TDK.GTS.59300508f2f415.81422993
 • Chong E. K. P., Zak S. H., 2001. “An Introduction to Optimization ”, A Wiley-lnterscience
 • Publication, New York/ Chichester/ Weinheim/ Brisbane/ Singapore/ Toronto, xiii. Parkinson A. R., Balling R. J., Hedengren J. D., 2013. “Optimization Methods for
 • Engineering Design”, http://flowlab.groups.et.byu.net/me575/textbook/optimization_book.pdf Gass S., (2000). https://www.bloomberg.com/news/articles/2000-10-29/making-decisions-with- precision.
 • Kumar N., Optimization Methods: Introduction and Basic Concepts, http://nptel.ac.in/ courses /105108127/4, 2009.
 • Lopes H. S., Reconstruction of phylogenetic trees using the ant colony optimization paradigm, pdf, 2005.
 • Sarıöz K., Gemi İnşaatı Ders Notları(Gemi Ön Dizaynı), İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, 1995, 1-2.
 • Yılmaz T., Güner M., Bal Ş., Gemi Mühendisliği El Kitabı, Gemi Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2008, Bölüm 4. Gemi Direnci ve Gemi Sevki.
 • Molland A. F., Maritime Engineering Reference Book, Elsevier Linacre House/Burlington, USA, 2008, 658.
 • TotalSim, Experts in Fluid Dynamics, CFD Library, United Kingdom, 2017, https:// www.totalsi mulation.co.uk/marine-aerodynamics/hullaerodynamics-v1/
 • Okumoto Y., Design of Ship Hull Structures A Practical Guide for Engineers, Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2009, 548-549
 • Potgieter K., 2007, http://www.navaldesign.co.za/articles/Stepped%20Hulls-%20Feb07.pdf
 • Karb S., 2015, http://www.boatingmag.com/stepped-hull-vs-v-hull-0#page-20
 • Kim K., Tillig F., Bathfield N., Liljenberg H., 2014, “Hydrodynamic optimization of twin- skeg LNG ships by CFD and model testing”, SSPA Sweden AB.
 • Im N.K., Lee S.M., Lee C.K., 2015, “The influence of skegs on course stability of a barge with a different configuration”, Mokpo Maritime University, Republic of Korea
 • Morabito M. G., 2016, “Investigation of Dynamic Instabilities in High-Speed, Shallow-Draft Boats”, Maryland-ABD.
 • Zipwake Dinamik trim kontrol sistemi , 2015, İsveç, http:// www. zipwake.com/media /12
 • /2011339_zipwake_series_s_operators_manual_tr-r2a_a4.pdf
 • Avcı A. G., Barlas B., 2015, Smart Interceptor Systems for High Speed Crafts, Istanbul
 • Technical University Dawson D., 2010, http://www.yachtingmagazine.com/pros-and-cons-trim-control-systems
 • Townsend N. C., Shenoi R. A., 2014, Control Strategies for Marine Gyrostabilizers
 • University of Southampton, İngiltere Seakeeper’s largest gyro stabiliser debuts at Sanctuary Cove, 2012, http://www .yacht andboat.com au/news/seakeepers-largest-gyro-stabiliser-debuts-at-sanctuary-cove
 • Kula K. S., 2015, “An Overview of Roll Stabilizers and Systems for Their Control” , Gdynia
 • Maritime University, Poland Award D., Side Power, 2013, https://side-power.com/kategori/1960/stabilizer-revolution/
 • Hayes G., Yacht Essentials, 2011, http://www.yachtessentials.com/quick-yacht-stabilizers/
 • Caterpiller, 2000, Marine Engines Application and Installation Guide, USA
 • Aquadrive antivibration sys., http://www.aquadriveusa.com/advantage/advantage.htm, USA
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Uğursal DEMİR

Yazar: Yalçın ÜNSAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 25 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @ { gidb717465, journal = {GİDB Dergi}, issn = {}, eissn = {2564-758X}, address = {İsatnbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Maslak/İstanbul}, publisher = {İstanbul Teknik Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {35 - 52}, doi = {}, title = {YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI}, key = {cite}, author = {Demir, Uğursal and Ünsan, Yalçın} }
APA Demir, U , Ünsan, Y . (2017). YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI . GİDB Dergi , (10) , 35-52 . Retrieved from https://gidbdergi.itu.edu.tr/tr/pub/issue/53668/717465
MLA Demir, U , Ünsan, Y . "YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI" . GİDB Dergi (2017 ): 35-52 <https://gidbdergi.itu.edu.tr/tr/pub/issue/53668/717465>
Chicago Demir, U , Ünsan, Y . "YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI". GİDB Dergi (2017 ): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI AU - Uğursal Demir , Yalçın Ünsan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - GİDB Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - IS - 10 SN - -2564-758X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GİDB Dergi YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI %A Uğursal Demir , Yalçın Ünsan %T YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI %D 2017 %J GİDB Dergi %P -2564-758X %V %N 10 %R %U
ISNAD Demir, Uğursal , Ünsan, Yalçın . "YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI". GİDB Dergi / 10 (Aralık 2017): 35-52 .
AMA Demir U , Ünsan Y . YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI. GİDB Dergi. 2017; (10): 35-52.
Vancouver Demir U , Ünsan Y . YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI. GİDB Dergi. 2017; (10): 35-52.
IEEE U. Demir ve Y. Ünsan , "YÜKSEK SÜRATLİ TEKNELERDE TEMEL OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI", GİDB Dergi, sayı. 10, ss. 35-52, Ara. 2017